Sallila Sähkönsiirto Oy korottaa sähkön verkkopalvelumaksuja 1.3.2024 keskimäärin 7,7 %. Täältä löydät vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin uusista hinnoista ja hinnankorotuksen syistä.

Miksi verkkopalvelumaksuja korotetaan?

Energiaviraston uuden valvontamallin mukaan olemme edellisellä valvontakaudella investoineet jakeluverkkoon enemmän kuin mitä olemme saaneet tuottoa. Verkkomme on siis niin sanotusti alijäämäinen. Jotta voimme jatkossakin varmistaa sähkön toimitusvarmuuden, on meidän välttämätöntä korottaa verkkopalvelumaksuja.

Laki asettaa verkkopalveluyhtiöille myös tiettyjä vaatimuksia, joiden toteuttamiseen vaaditaan investointeja.

Energiamurroksen eteneminen edellyttää jakeluverkon kehittymistä ja lisäinvestointeja. Valmistelemme tietojärjestelmiä ja verkkoinvestointeja niin, että asiakkaan on joustavaa olla mukana vihreässä siirtymässä, ja samalla taataan asiakkaan saama laadukas sähkö ja turvallinen sähköverkko.

Jakeluverkko on kriittinen huoltovarmuuskohde ja myös tästä syystä sähköverkon ja siihen liittyvien järjestelmien tulee olla toimivia.

Paljonko minun kustannukseni nousevat kuukaudessa?

Sallila Sähkönsiirto Oy korottaa sähkön verkkopalvelumaksuja 1.3.2024 keskimäärin 7.7 %. Korotuksen suuruus riippuu sähkönkäyttötavasta ja vaihtelee jonkin verran asiakkaittain.

Energiavirasto on määritellyt erilaisia tyyppikäyttäjiä, joilla luokitellaan sähköverkonkäyttäjiä edustavia asiakasryhmiä asumismuodon ja vuosittaisen sähkönkulutuksen perusteella. Alla on esitetty yleisimmät kerrostalo- sekä rivitalo- tai omakotitaloasukkaiden tyyppikäyttäjäprofiilit:

K1: Kerrostalohuoneisto, ei sähkökiuasta, pääsulake 1x25 A, sähkön käyttö 2 000 kWh/vuosi
K2: Pientalo, sähkökiuas, ei sähkölämmitystä, pääsulake 3x25 A, sähkön käyttö 5 000 kWh/vuosi
L1: Pientalo, huonekohtainen sähkölämmitys, pääsulake 3x25 A, sähkön käyttö 18 000 kWh/vuosi
L2: Pientalo, osittain varaava sähkölämmitys, pääsulake 3x25 A, sähkön käyttö 20 000 kWh/vuosi

Kullekin tyyppikäyttäjälle voidaan laskea erikseen hinnankorotuksen vaikutus. Alla olevaan taulukkoon on laskettu hinnan korotuksen kustannusvaikutus edellä mainituille tyyppikäyttäjille:

image-1.png

Miksi pitää maksaa perusmaksua, vaikka en edes käytä sähköä?

Perusmaksulla katetaan verkon kunnossapito, eli verkon tulee olla kunnossa esimerkiksi sähkön laadun ja toimitusvarmuuden takia. Perusmaksun avulla varmistamme, että kaikilla asiakkaillamme on oikeus käyttää sähköverkkoa heille parhaiten sopivana ajankohtana. Perusmaksun taustalla on tasapuolisen kohtelun periaate, jonka avulla pyrimme varmistamaan kaikille asiakkaillemme katkeamattoman sähköntoimituksen vuoden jokaisena aikana.

Perusmaksujen avulla katetaan myös hajautetun tuotannon lisääntymisestä aiheutuvia kustannuksia. Hajautettu tuotanto asettaa lisävaatimuksia ja vahvistamistarpeita verkolle, eikä alle 2 MW tuotantolaitosten liittämisestä aiheutuvia kustannuksia voida nykyisen sähkömarkkinalain nojalla periä tuotantolaitteiston rakennuttajalta.

Miksi verkon tuotto on alijäämäinen, kun tulos on kuitenkin plussalla?

Olemme arvioineet, että Energiaviraston valvontamallin mukaan laskettu alijäämä jatkuu vielä useita vuosia. Siksi tuloksemme tulee olla positiivinen, jotta jatkossakin voidaan turvata toimitusvarmuus ja sitä koskevat investoinnit Energiaviraston edellyttämällä tavalla. Lisäksi energiamurroksen eteneminen edellyttää jakeluverkon kehittymistä ja lisäinvestointeja.

Tuloksella on vaikutusta myös rahoitusmahdollisuuksiin tulevaisuudessa.

Jakeluverkko on lisäksi kriittinen huoltovarmuuskohde ja tästä syystä sen on oltava toimiva.