Tavat tuottaa ja käyttää energiaa ovat murroksessa. Tavoitteena on nopeuttaa luopumista fossiilisista energialähteistä korvaamalla niitä päästöttömällä uusiutuvalla sähköntuotannolla ja -käytöllä.

Pienvoimatuotanto

Pienimuotoisella voimantuotannolla tarkoitetaan sähköntuotantoa, joka liittyy jakeluverkkoon eli Sallilassa jännitteeltään enintään 20 kV verkkoon.

Lue lisää

Energiayhteisöt

Energiayhteisön voi perustaa kuka vain, ja niistä on eri malleja eri käyttötarkoituksiin ja -kohteisiin. Energiayhteisö jakaa siihen osallistuvien kesken sähkön tuotannon ja hankinnan hyötyjä. Samalla periaatteella energiayhteisö voi jakaa myös muita energiaresursseja.

Tutustu