Mikä on energiayhteisö?

Energiayhteisöt ovat eri toimijoiden tai alueiden yhteenliittymiä, jotka hyödyntävät yhdessä energiaresursseja, kuten omaa sähkön tuotantoa. Energiayhteisön perustaminen mahdollistaa tuotetun sähkön käyttämisen asuntojen ja liiketilojen hyödyksi. Yhteisesti tuotettu energia jaetaan energiayhteisön jäsenille sovittujen jakosuhteiden mukaisesti.

Miten energiayhteistö toimii?

Energiayhteisöön kuuluu yleensä vähintään yksi energiantuotantojärjestelmä ja useampi kuin yksi energiaa kuluttava jäsen.

Esimerkki tästä on asunto-osakeyhtiö, joka hankkii aurinkopaneelijärjestelmän ja muodostaa energiayhteisön taloyhtiön osakkaiden kesken. Energiayhteisön tuottama sähkö vähentää ensisijaisesti taloyhtiön kiinteistön sähköenergiaa. Ylijäänyt sähkö jaetaan energiayhteisön jäsenille heidän ilmoittamiensa yhteisön jakosuhteiden mukaisesti. Taloyhtiön tuottama sähkö voidaan jakaa yhteisön jäsenille laskennallisesti ilman, että sähkömittarien kytkentöihin tarvitsee tehdä muutoksia.

Energiayhteisön ei tarvitse kuitenkaan olla taloyhtiö, vaan sellaisen voi perustaa myös kuka tahansa pientuottaja, jonka sähköliittymällä on useampi käyttöpaikka. Näitä ovat esimerkiksi kauppakeskukset ja maatalouden kiinteistöt. Energiayhteisö on sen jäsenille maksuton palvelu.

Hyvityslaskentapalvelun käyttöönotto energiayhteisölle edellyttää

  • Energiayhteisössä voi olla vain samalla sähköliittymällä olevia käyttöpaikkoja.
  • Energiayhteisön sähkönkäyttöpaikkojen on sijaittava samalla kiinteistöllä tai sitä vastaavalla kiinteistöryhmällä.
  • Energiayhteisön sähkönkäyttöpaikkojen tulee olla Sallila Sähkönsiirron verkkopalvelusopimusten ja sähkön mittauksen piirissä.
  • Pientuotantolaitteisto kytketään kiinteistökäyttöpaikan sähköliittymän sähkömittauksen taakse.

Usein kysytyt kysymykset

Aiheuttaako energiayhteisö tai sen perustaminen kustannuksia?

Ei aiheuta. Energiayhteisön perustaminen on asiakkaillemme tarjottu ilmainen palvelu.

Hyvityslaskentapalvelun avulla haluamme edistää esimerkiksi taloyhtiöiden mahdollisuutta tuottaa ja hyödyntää uusiutuvaa aurinkosähköä.

Mitä jos energiayhteisöön liittyy lisää jäseniä, tai joku irtisanoutuu?

Mikäli energiayhteisön jakosuhteeseen tulee muutoksia, tai joku liittyy tai irtisanoutuu energiayhteisöstä, on tällöin tehtävä muutosilmoitus.

Voinko vaihtaa sähkönmyyjää hyvityslaskentapalvelun ollessa käytössä?

Hyvityslaskentapalvelu on liitetty käyttöpaikkaan. Sähkönmyyntisopimuksella tai sen vaihtumisella ei ole vaikutusta hyvityslaskentapalvelun toimivuuteen eli voit vapaasti valita itsellesi sopivimman sähkönmyyntisopimuksen.

Mitä tapahtuu, jos taloyhtiön huoneistossa vaihtuu asukas?

Hyvityslaskentapalvelu on liitetty huoneistoon, eli sähköverkkoyhtiön termein käyttöpaikkaan. Asukkaan vaihtuessa hyvityspalvelu jatkuu automaattisesti, kun uusi asukas solmii sähkösopimuksen kyseiseen huoneistoon. Asukkaan vaihdosta ei tarvitse ilmoittaa erikseen sähköverkkoyhtiölle. Riittää, kun uusi asukas tekee asuntoonsa sähkösopimuksen ja mahdollisen pientuotannon ostosopimuksen valitsemansa sähkönmyyjän kanssa.

Mitä tapahtuu energiayhteisön hyvityslaskennan jälkeen ylijäävälle energialle?

Myytävä energia kirjataan sähköverkkoon syötettävänä ylijäämäsähkönä, joko kokonaisuudessaan sille sähkönkäyttöpaikalle, jossa tuotanto sijaitsee tai kullekin energiayhteisöön kuuluvalle sähkönkäyttöpaikalle jako-osuuden mukaisesti. Energiayhteisön tulee ilmoittaa kumpaa jakotapaa yhteisössä halutaan käyttää.

Lisätietoja

Tekninen asiakaspalvelu puh. 02 764 3267 ja sähköpostitse asiakaspalvelu@sallila.fi.
Lue lisää aurinkopaneeleista