Verkkosopimukseen sovelletaan kulloinkin voimassa olevia valtakunnallisia Energiateollisuus ry:n suosittelemia verkkopalveluehtoja. Verkkopalveluehdot ovat voimassa 17.5.2019 alkaen.

Verkkosopimus astuu voimaan ehdollisena. Asiakassuhteen alkaessa tarkistamme luottotiedot. Pidätämme oikeuden pyytää asiakkaalta vakuuden luottotietomerkinnän tai muun syyn takia. Sopimus tulee voimaan sopimusvahvistuksen sisältöisenä, ellei asiakas tee huomautusta kolmen viikon kuluessa vahvistuksen saatuaan.

Laskutus perustuu todellisen käytön lukemiin tai vuosiennusteisiin. Etäluettavat kohteet laskutamme mittaustiedoilla. Arviolaskutusta käytetään ainoastaan niissä kohteissa, joissa ei ole etäluettavaa mittaria. Tasaerälaskutus ei ole mahdollinen.

Riitojen ratkaisut

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.