Verkkosopimukseen sovelletaan kulloinkin voimassa olevia valtakunnallisia Energiateollisuus ry:n suosittelemia verkkopalveluehtoja. Verkkopalveluehdot ovat voimassa 17.5.2019 alkaen.

Verkkosopimus astuu voimaan ehdollisena. Asiakassuhteen alkaessa tarkistamme luottotiedot. Pidätämme oikeuden pyytää asiakkaalta vakuuden luottotietomerkinnän tai muun syyn takia. Sopimus tulee voimaan sopimusvahvistuksen sisältöisenä, ellei asiakas tee huomautusta kolmen viikon kuluessa vahvistuksen saatuaan.

Laskutus perustuu todellisen käytön lukemiin tai vuosiennusteisiin. Etäluettavat kohteet laskutamme mittaustiedoilla. Arviolaskutusta käytetään ainoastaan niissä kohteissa, joissa ei ole etäluettavaa mittaria. Tasaerälaskutus ei ole mahdollinen.

Sallila Energia Oy:n yleinen laskutuskäytäntö

Etäluettavat mittarit

  • Vuosikulutus yli 8000 kWh, laskutus joka kuukausi
  • Vuosikulutus alle 8000 kWh, laskutus joka toinen kuukausi
  • Vuosikulutus alle 2000 kWh (vapaa-ajan asunnot), laskutus kerran vuodessa
  • Mikäli asiakkaalla on sähköinen e-lasku, voimme laskuttaa kuukausittain vuosikulutusmäärästä riippumatta.

Arviolaskut

Neljä laskua vuodessa, joista yksi on tasauslasku tai 12 laskua vuodessa, joista yksi on tasauslasku.

Riitojen ratkaisut

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.