Sähköllä toimivuutta

Sähköistys on oleellinen osa rakentamista. Ota yhteyttä sähkösuunnittelijaan, sähköurakoitsijaan ja sähköyhtiöön ennen rakennustöiden aloittamista. Näin eivät sähköistykseen liittyvät seikat jää huomaamatta, sillä niiden korjaaminen jälkeenpäin on kallista, vaikeaa ja rakentamista hidastavaa. Teetä sähkösuunnitelmasi hyvissä ajoin ennen kiireistä rakentamiskautta. Asiantuntemuksella tehty sähkösuunnitelma vaikuttaa talosi toimivuuteen, turvallisuuteen ja kustannuksiin.

Vaivatonta lämmittämistä

Sähkölämmitysasioissa saat sähköyhtiöltä ilmaista neuvontaa. Sähkölämmitys on hyvä vaihtoehto vaivattomuutensa, monipuolisuutensa ja joustavuutensa ansiosta. Kotimaisella polttoaineella toteutettavan lämmitysjärjestelmän täydentäminen sähköllä helpottaa lämmitystyötä huomattavasti. Sähkölämmitys on mahdollista toteuttaa myös varaavana, jolloin lämmittämiseen voidaan käyttää edullista avoajan energiaa. Lisäksi voidaan käyttää erilaisia lämpöpumppuratkaisuja.

Sähkösopimukset

Liittymissopimus pitää tehdä sähköyhtiön kanssa hyvissä ajoin ennen toivottua työmaasähkön liittämistä, koska liittymän suunnittelu ja rakentaminen vaatii oman aikansa. Liittymissopimusta tehtäessä on tiedettävä pääsulakkeen koko ja sähkönkäyttötapa. Mukana pitää olla asemapiirros, josta selviävät rakennuspaikkaa koskevat tiedot sekä paikka, johon mittauskeskus halutaan sijoittaa.

Verkkosopimuksella sovitaan sähkön siirtämisestä jakeluverkon haltijan sähköverkossa asiakkaalle. Sopimus voidaan tehdä, kun liittymissopimus on voimassa. Käytännössä liittymissopimus ja verkkosopimus tehdään usein yhtä aikaa.

Sähkön kytkeminen käyttäjälle edellyttää liittymissopimuksen ja verkkosopimuksen lisäksi sähkönmyyntisopimuksen voimassaoloa. Kun sähkön myyjäksi halutaan paikallinen sähköyhtiö, myyntisopimus on kätevintä tehdä samanaikaisesti liittymis- ja verkkosopimusten kanssa.

Liittymisjohto ja maadoitukset

Liittymisjohto on pääsääntöisesti maakaapeli. Liittymissopimukseen sisältyy maakaapelin veto tontin rajalle tai ilmajohdon rakentaminen päätepylväälle saakka. Loppuosa liittymisjohdon rakentamisesta on kilpailutettavissa sähköurakoitsijoiden kesken. Maakaapeliojan kaivamisesta ja täyttämisestä tonttinsa alueella vastaa liittyjä. Kaapeliojan oikea syvyys on 0,8 m ja kaapelin alle ja päälle on laitettava hiekkaa. Noin 0,3 m syvyyteen kaapelin päälle asennetaan varoitusnauha. Jos kaapelia ei saada upotettua riittävään syvyyteen, tulee kaapelin suojausta parantaa kaapelisuojalla. Tarkempia ohjeita liittymisjohdon asentamisesta saa sähköyhtiöltä.

Ennen perustusten valua on asennettava putket rakennuksen ulkopuolelta keskukselle maakaapeleita ja maadoitusta varten. Tarkempia ohjeita saa sähkösuunnittelijalta tai -urakoitsijalta.

Varmennustarkastus

Omakotitalojen asennuksia ei tarvitse yleensä tarkastuttaa ulkopuolisella tarkastajalla. Halutessaan urakoitsija tai kiinteistön haltija voi kuitenkin tarkastuttaa sähköasennukset valtuutetulla tarkastajalla tai laitoksella.

Asuinrakennuksessa, jossa on vähintään kolme asuinhuoneistoa tai muussa sähköasennuksessa, jota suojaava sulake on suurempi kuin 35 A, tulee teettää varmennustarkastus.

Neuvonta

Sallila antaa neuvoja ja opastusta sähköistykseen ja sähkönkäyttöön liittyvissä kysymyksissä.
Ota rohkeasti yhteyttä!