Mitä siirto- ja liittymismaksut sisältävät?

Siirtomaksuilla huolehdimme muun muassa sähkönjakeluverkoston rakentamisesta ja kunnossapidosta, vikapalvelusta, käytönvalvonnasta ja mittauspalveluista. Sähkön siirron laskutuksen yhteydessä peritään myös valtion sähköverot (valmistevero ja huoltovarmuusmaksu).

Siirtohinnat ja palveluhinnasto

Tehosähkön verkkopalveluhinnasto


Liittymismaksuun sisältyy verkon rakentaminen liittämiskohtaan saakka sekä jakeluverkon kapasiteettivarausmaksut. Liittymismaksun perusteena on pääsulakekoko ja liittämiskohdan sijainti.

Liittymismaksut

Pienvoimatuotannon liittymis- ja siirtohinnat

Pienimuotoisella voimantuotannolla tarkoitetaan sähköntuotantoa, joka liittyy jakeluverkkoon eli Sallilassa jännitteeltään enintään 20 kV verkkoon.

Liittymismaksu

Sähkömarkkinalain muutoksen perusteella alle 2 MVA tuotantolaitoksilta voidaan periä liittymismaksuina vain ne kustannukset, jotka aiheutuvat ainoastaan kyseistä laitosta syöttävän verkon rakentamisesta. Verkonhaltija vastaa muun verkon vahvistamisesta aiheutuvista kuluista. (SmL 3§ ja 14b §)

Siirtomaksut

Voimantuotannon siirtomaksu on 0,07 snt/kWh (alv 0 %) Sallilan jakeluverkkoon syötetylle sähkölle. Sähkön otosta jakeluverkosta laskutetaan normaalit tuotehinnaston mukaiset maksut.