Pienimuotoisella voimantuotannolla tarkoitetaan sähköntuotantoa, joka liittyy jakeluverkkoon eli Sallilassa jännitteeltään enintään 20 kV verkkoon.

Liittymis- ja siirtohinnat

Liittymismaksu

Sähkömarkkinalain muutoksen perusteella alle 2 MVA tuotantolaitoksilta voidaan periä liittymismaksuina vain ne kustannukset, jotka aiheutuvat ainoastaan kyseistä laitosta syöttävän verkon rakentamisesta. Verkonhaltija vastaa muun verkon vahvistamisesta aiheutuvista kuluista. (SmL 3§ ja 14b §)

Siirtomaksut

Voimantuotannon siirtomaksu on 0,07 snt/kWh (alv 0 %) Sallilan jakeluverkkoon syötetylle sähkölle. Sähkön otosta jakeluverkosta laskutetaan normaalit tuotehinnaston mukaiset maksut.